Informačné technológie
 1. Outsourcing IT
 2. Support
 3. Networking
 4. Inteligentné technológie

Monitorovanie a bezpečnosť
 1. Kamerové systémy
 2. Alarmy
 3. Elektrická požiarna signalizácia EPS
Elektroinštalácie
 1. Elektroinštalácia NN
 2. Meranie a regulácia MaR
 3. Výroba rozvádzačov
 4. Bleskozvody
ERP riešenia
 1. eKasa
 2. Informačné systémy