Dodanie a inštalácia servra je na prvý pohľad bežná rutinná záležitosť. Spoločnosť Winfer nás však poverila projektom, ktorý bol veľkou výzvou. V rámci investičného projektu modernizácie strojových liniek vo výrobe, ktoré boli zosieľované a manažované IT technológiou, ktorá zabezpečuje riadenie a dátovú komunikáciu obstarávaných zariadení. Okrem dodania a inštalácie vhodného servra sme našli spôsob, ako prinútiť komunikovať  so servrom zariadenia vo výrobe, ktore majú vlastné zabudované IT prvky v rôznych verziách. Súčasťou výroby sú totiž rôzne zariadenia od starších modelov až po najmodernejšie stroje a IT systémy. Pri tomto bolo naviac nevyhnutné vo veľmi krátkom čase spustiť výrobnú linku, realizovať inštaláciu servra a siete, pripojiť zariadenia a odstrániť problémy v dátovej komunikácii.

Napriek komplikovanému zadaniu a obmedzenému časovému priestoru sme včas projekt odovzdali klientovi, ktorý dnes dokáže obsluhovať všetky jeho technologické linky z jedného ovládacieho rozhrania.