Spoločnosť EU Poltry je súčasťou medzinárodnej potravinárskej siete. Našou úlohou bolo vybudovať lokálnu dátovú sieť, ktorá bude integrovaná do existujúcej medzinárodnej siete, ktorú je spravaná na medzinárodnej úrovni. V rámci dátovej siete sme inštalovali WIFI prístupové body a pripájali hardvérové zariadenia priamo vo výrobných priestoroch spoločnosti. Pre zabezpečenie maximálnej kontinuity a adaptáciu dátovej siete bolo nevyhnutné komunikovať nielen s lokálnym zadávateľom, ale aj s IT špecialistami z materskej firmy – centrály v zahraničí.

Inštalácia dátovej siete prebiehala v náročných podmienkach potravinárskej výroby. Pre zabezpečenie podmienok kontinuálnej výroby sme inštaláciu dátovej siete realizovali v skrátených a netradičných termínoch, kedy bola linka dočasne odstavená pre údržbu. Nevyhnutné preto boli zásahy mimo štandardnej pracovnej doby.