Moderné technológie dnes napredujú závratným tempom a firmy, ktoré sa chcú udržať na trhu musia držať krok so súčasnými trendmi. Vďaka prepojeniu všetkých procesov, informačných systémov a technológií a využívaniu ich možností je možné dosiahnuť vyššiu pružnosť, efektivitu a tým aj vyššiu konkurencieschopnosť na trhu. Kľúčové pre transformáciu sú IT systémy a inovatívne prístupy ako využívanie umelej inteligencie, hlasová, textová analytika, alebo strojové učenie. A to všetko bez zbytočnej nadpráce a zbytočných papierov. 

V každej spoločnosti sa využívajú rôzne informačné systémy, zavedené postupy, overené procesy, ktoré dlhodobo prinášajú požadovaný efekt. Meniace sa požiadavky prinášajú do dennej praxe nové IT systémy, nové funkcionality, či postupy. Efektivita procesov celej firmy záleží najmä na ich integrácii. Náš tím špecialistov prináša klientom externý pohľad na interné procesy. Analýza odhalí nedostatky, ktoré nie sú často na prvý pohľad viditeľné. Vďaka tomu dokážeme navrhnúť inovácie a integrácie, ktoré prinesú požadovaný výsledok vo forme úspory času, nákladov, ale aj napríklad zníženie chybovosti.  

Automatizácia procesov

Mnohí sa mylne domnievajú, že automatizácia procesov sa týka len tých najväčších firiem. Ide však o komplexné riešenie, ktoré zmení vaše podnikanie od základov.  Kedy má zmysel uvažovať o automatizácii procesov?

  • Veľký objem projektových úloh
  • Veľké dátové súbory, ktoré využívate
  • Zákazky, ktoré sú citlivé na dodržanie termínov
  • Vysoké mzdové náklady spojené s nízkou efektivitou
  • Vysoká chybovosť

Veľa z procesov, ktoré realizujú zamestnanci je možné zautomatizovať naprogramovaním niektorých častí procesov a prepojením systémov tak, aby komunikovali a vymieňali si dáta bez ľudského zásahu. Zároveň tieto procesy sú naviazané na automatizovaný reporting a monitoring. Automatizácia procesov prináša veľa výhod nielen v zdokonalení pracovných postupov, ale aj vo forme finančných úspor.  

umožňuje pracovať so širokým spektrom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, platobné POS terminály, snímače čiarových kódov, elektronické váhy, ale aj dochádzkové či mobilné terminály, čítačky dokladov, dverové zámky a iné.

S nami ide všetko rýchlejšie

Firmy dnes využívajú rôzne účtovné systémy. Problémom sa stáva rozširovanie ich funkcionalít a prepojenie s externými modulmi ako je eKasa, skladové evidencia, alebo evidencia a správa vozidiel. Často ide o nezávislé systémy s veľkými nárokmi na vývoj, preto je efektívnejším riešením zveriť integráciu odborníkom, ktorí dokážu vyhodnotiť kompatibilitu systémov a nájsť unikátne riešenie na mieru danej firme. 

eKasa a jej integrácia

Náš tím špecialistov sa špecializuje na prepájanie účtovných systémov s eKasou. Vďaka úvodnej analýze vašich požiadaviek a existujúcich procesov systém individuálne prispôsobíme vašim procesom vo firme. Poradíme vám aké riešenie prepojenia je najvhodnejšie pre vašu firmu. Ak potrebujete prepojiť eKasu so skladom, účtovníctvom alebo aj hotelovým systémom, napíšte nám.