Spoločnosť Jasplastik využívala jednoduchý bezpečnostný kamerový systém, ktorý sa rozhodli rozšíriť a optimalizovať. Postarali sme sa o modernizáciu hlavných hardvérových zariadení, montáž kamier a finálnu konfiguráciu. Výsledkom projektu bol efektívny a moderný monitorovací systém s viac ako 200 kamerami s prístupovým manažmentom a modermým monitorovacím centrom s online prenosom.

Inštalácia a konfigurácia systému bola realizovaná počas bežnej prevádzky klienta, preto sme dôraz kládli najmä efektivitu našej práce. Mazimálnu pozornosť sme venovali aj na dodržanie bezpečnostných predpisov a zosúladenie pracovných postupov tak, aby sme minimalizovali obmedzenie výroby.